Monthly Archives: September 2015

HARI KIAMAT PASTI AKAN DATANG

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Puja dan puji hanya milik Allah , shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam semoga juga tercurah kepada keluarga beserta … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on HARI KIAMAT PASTI AKAN DATANG

KHUSYU ‘

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allaumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji milik Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on KHUSYU ‘

MUSYRIK

Assalamualaikum wr wb Bismillahirahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala sanjungan puja dan puji kepunyaan Allah.Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya. Shalawat dan salam juga semoga terlimpahkan atas keluarga beserta para sahabatnya. … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on MUSYRIK

” YAUMUL JAZA “

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji kepunyaan Allah , Tuhan Seru Sekalian Alam.Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam , kita mohonkan semoga tercurah kehpada Nabi Muhammad … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on ” YAUMUL JAZA “

TAQWA

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wassalim sayyidina Muhammad . Segala sanjungan , puja dan puji kepunyaan Allah , Tuhan Seru Sekalian Alam dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on TAQWA

BERKUMPUL DI PADANG MAHSYAR

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala sanjungan dan puja puji hanya milik Allah , tiada sekutu bagi-Nya , dan hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on BERKUMPUL DI PADANG MAHSYAR

SITI MASYITHOH

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala sanjungan dan pujian kepunyaan Allah , hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan.Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi setelahnya. Shalawat … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on SITI MASYITHOH

PENYALAHGUNAAN SEXSUAL

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji hanya milik Allah , Tuhan Seru Sekalian Alam.Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on PENYALAHGUNAAN SEXSUAL

” PERKAWINAN “

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji kepunyaan Allah , dan hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan.Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi setelahnya.Shalawat … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on ” PERKAWINAN “

” PERCERAIAN “

Assalamualaikum wr wb Bismillahirrahmanirrahiim Allahumma shali wasalim sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji kepunyaan Allah , hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW , tiada lagi Nabi sesudahnya … Continue reading

Posted in Artikel | Comments Off on ” PERCERAIAN “